Doživotní záruka

Pravidla a podmínky

Naše doživotní záruka je odrazem naší důvěry ve vysokou kvalitu našeho designu, inženýrství, výroby a kvality produktů. Zaručujeme, že naše výrobky jsou vyráběny v souladu se současnými bezpečnostními požadavky a standardy kvality Evropské Unie, které se na naše výrobky vztahují, a že v době nákupu jsou naše výrobky bez vad na materiálu nebo vad způsobených při výrobě.

V zemích, ve kterých jsou naše produkty prodávány, může spotřebitel na základě zde uvedených podmínek uplatnit záruku u přidružené společnosti Dorel Group nebo autorizovaného dealera či prodejce (1).

Naše doživotní záruka se vztahuje na všechny závady autosedaček, kočárků a korbiček, způsobených vadou materiálu nebo vadou způsobenou při výrobě. Záruka se vztahuje pouze na výrobky používané za normálních podmínek v souladu s uživatelským manuálem a prvně použité po registraci výrobku na našich stránkách do 3 měsíců od koupě. Pokud v rámci záruky chcete požádat o opravu nebo náhradní díly, v případě vadného materiálu nebo poškození při výrobě, je zapotřebí doložit originál dokladu o koupi a osobní certifikát doživotní záruky, který obdržíte po registraci vašeho produktu. Pokud používáte naše výrobky, ujistěte se, že certifikát i doklad o koupi máte uschované

Naše doživotní záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, poškození způsobené nehodami, hrubým zacházením, nedbalostí, ohněm, kontaktu s tekutinami nebo dalšími vnějšími příčinami, dále poškození způsobené nedodržením manuálu, poškození způsobené použitím dalšího výrobku, poškození způsobené opravou jiné osoby, která nemá autorizaci naší společnosti, nebo pokud je výrobek ukraden, nebo pokud bylo odebráno nebo změněno jakékoliv označení nebo identifikační číslo na produktu.

Mezi příklady běžného opotřebení se řadí také kola a látky opotřebené běžným používáním a přirozené blednutí barev a materiálu, způsobené přirozeným stárnutím výrobku.

Doživotní záruka:
Pokud chcete získat tuto doživotní záruku, musíte svou autosedačku, kočárek nebo korbičku zaregistrovat na našich stránkách do 3 měsíců od koupě. Při registraci musíte nahrát platný doklad o koupi, který jste obdrželi od vašeho prodejce (1).

Co dělat v případě poškození:
V případě, že se objeví problém nebo poškození, nejprve kontaktujte vašeho prodejce (1). Zároveň musíte předložit doklad o koupi a osobní certifikát Doživotní záruky.

Nejjednodušším způsobem je získat schválení vaší žádosti o servis předem. Pokud v rámci této záruky doložíte oprávněnou žádost, můžeme požadovat, abyste výrobek odevzdali autorizovanému obchodu nebo námi uznávanému prodejci, nebo abyste nám výrobek zaslali v souladu s našimi pokyny. Pokud se těchto pokynů budete držet, budou Vám proplaceny náklady na dopravu a vrácení výrobku. Poškození nebo vady, na které se nevztahuje naše záruka nebo poškození a závady na výrobcích, na které se naše záruka nevztahuje, mohou být příčinou opodstatněných poplatků.

Práva spotřebitele:

Právo spotřebitele se odvíjí od příslušné legislativy, která se může v rámci různých zemí lišit. Na záruku se nevztahuje právo spotřebitele, které uplatňuje na základě legislativy jeho země. 

Záruka je poskytována společností Dorel Nizozemsko, která je registrována v Nizozemsku pod číslem společnosti 17060920. Naše fakturační adresa je Korendijk 5, 5704 RD Helmond, Nizozemsko a naše dodací adresa je P.O. Box 6071, 5700 ET Helmond, Nizozemsko.

(1) Produkty zakoupené u dealera nebo prodejce, kteří odstranili, nebo změnili etikety nebo identifikační čísla budou považovány za neautorizované. Podobně budou za neautorizované považovány produkty zakoupené u neautorizovaných prodejců. Na takové produkty se nevztahuje záruka, protože nelze dohledat jejich původ.

Zaregistrujte teď svoje Maxi-Cosi

PŘIPOJTE SE K NÁM NA FACEBOOKU