Cookies

Dorel Juvenile

Oznámení o souborech cookie

Poslední aktualizace: 25. května 2018 

Toto Oznámení o souborech cookie vysvětluje, jak webové stránky provozované skupinou společností Dorel Juvenile (Dorel Juvenilea všechny formy zájmena my) (v některých případech ve spolupráci s jedním z našich distribučních partnerů) používají soubory cookie a podobné technologie pro rozpoznání vaší návštěvy našich webových stránek (Webové stránky).  Vysvětluje, proč a jaké technologie používáme, a vaše práva týkající se vaší kontroly nad jejich používáním z naší strany.

Co jsou to soubory cookie?

Soubory cookie jsou malé datové soubory, které se po vaší návštěvě webové stránky uloží ve vašem počítači nebo mobilním zařízení.  Soubory cookie jsou technologií široce používanou vlastníky webových stránek za účelem zajištění provozu nebo lepší efektivity webových stránek a poskytování informací a hlášení. 

Soubory nastavené vlastníkem webové stránky (v tomto případě Dorel Juvenile) se nazývají soubory cookie první strany.  Soubory nastavené někým jiným než vlastníkem webové stránky se nazývají soubory cookie třetích stran.  Soubory cookie třetích stran umožňují poskytování prvků nebo funkcí na webové stránce nebo jejím prostřednictvím (například zobrazování reklamy, interaktivního obsahu a analýzy).  Strany, které tyto soubory cookie třetích stran nastaví, mohou rozpoznat váš počítač při návštěvě dotyčné webové stránky i při návštěvách určitých dalších webových stránek. 

Proč soubory cookie používáme?

Soubory cookie první strany a soubory cookie třetích stran používáme z několika důvodů. Některé soubory cookie jsou vyžadovány z technických důvodů za účelem provozování našich Webových stránek a tyto soubory cookie označujeme jako nepostradatelnénebo zcela nezbytné. Další soubory cookie nám umožňují sledovat a zacílit na zájmy našich uživatelů za účelem zlepšení jejich uživatelského zážitku na našich Webových stránkách.   Třetí strany své soubory cookie prostřednictvím našich Webových stránek používají pro účely zobrazování reklam, provádění analýz a další účely.  Tyto účely jsou podrobněji popsány níže.

Konkrétní typy souborů cookie první strany a třetích stran používaných na našich Webových stránkách a účely, ke kterým slouží, jsou popsány v tabulce níže (vezměte na vědomí, že použití konkrétních souborů cookie může záviset na tom, jakou konkrétní Webovou stránku navštívíte):

Typy souborů cookie

Kdo tyto soubory cookie zasílá

Jak odmítnout

Nepostradatelné soubory cookie: Tyto soubory cookie jsou zcela nezbytné pro poskytování služeb dostupných prostřednictvím našich Webových stránek apro používání některých jejich funkcí, například pro přístup do zabezpečených oblastí:

Protože jsou tyto soubory cookie zcela nezbytné pro provozování Webových stránek, nemůžete je odmítnout.

Můžete je však zablokovat nebo smazat změnou v nastavení svého prohlížeče, jak je popsáno níže v části Jak mohu kontrolovat používání souborů cookie?.

Soubory cookie týkající se výkonnosti, funkčnosti, přizpůsobení aanalytiky: Tyto soubory cookie se používají ke zlepšení výkonnosti afunkčnosti našich Webových stránek, pro jejich používání ale nejsou nepostradatelné. Bez těchto souborů cookie však určité funkce (například videa nebo přístup do zabezpečených oblastí) nemusí být kdispozici. Vsouhrnné podobě mohou být rovněž použity ke zjištění toho, jak jsou naše Webové stránky používány nebo jak efektivní jsou marketingové kampaně, nebo nám pomoci spřizpůsobením Webových stránek vám na míru.

 

Chcete-li tyto soubory cookie odmítnout, postupujte podle pokynů uvedených včásti Jak mohu kontrolovat používání souborů cookie?níže.

Reklamní soubory cookie: Tyto soubory cookie se používají kzasílání relevantních reklamních sdělení. Slouží například ktomu, aby se vám nezobrazovaly stále stejné reklamy, zajišťují, aby se reklamy zobrazovaly správně, avněkterých případech kvýběru inzerentů na základě vašich zájmů.

 

Chcete-li tyto soubory cookie odmítnout, postupujte podle pokynů uvedených včásti Jak mohu kontrolovat používání souborů cookie?níže.

Soubory cookie sociálních sítí: Tyto soubory cookie se používají za účelem sdílení stránek aobsahu, který vás zajímá na našich Webových stránkách, na sociálních sítích adalších webových stránkách třetích stran. Tyto soubory cookie mohou být použity také pro reklamní účely.

 

Chcete-li tyto soubory cookie odmítnout, postupujte podle pokynů uvedených včásti Jak mohu kontrolovat používání souborů cookie?níže.

Další sledovací technologie

Soubory cookie nejsou jediným způsobem rozpoznávání nebo sledování návštěvníků na webové stránce.  Čas od času můžeme používat i jiné, podobné technologie, například webové majáky (které se někdy nazývají sledovací pixelynebo průhledné gify).  Jsou to malé grafické soubory, které obsahují jedinečný identifikátor, který nám umožňuje rozpoznat, že někdo navštívil naše Webové stránky [nebo otevřel e-mail, který jsme mu poslali].  To nám umožňuje například [monitorovat vzorce chování uživatelů při přecházení z jedné z našich Webových stránek na jinou, zasílat soubory cookie nebo s těmito komunikovat, získávat informace o tom, zda jste na naše Webové stránky přešli z online reklamy zobrazené na webové stránce třetí strany, zdokonalovat výkonnost Webových stránek a měřit úspěšnost e-mailových marketingových kampaní].  V mnoha případech závisí správná funkčnost těchto technologií na souborech cookie, a proto může mít jejich odmítnutí negativní vliv na jejich fungování.

Naše Webové stránky mohou používat rovněž takzvané flashové soubory cookie(rovněž známé jako lokální sdílené objekty nebo LSO), mimo jiné za účelem shromažďování a ukládání informací o vašem používání našich služeb, prevence podvodů a zajišťování dalších provozních funkcí stránek.

Pokud si nepřejete, aby byly flashové soubory cookie uloženy ve vašem počítači, můžete upravit nastavení svého přehrávače Flash tak, aby blokoval ukládání flashových souborů cookie za využití nástrojů obsažených v panelu nastavení ukládání Webové stránky. Kontrolu flashových souborů cookie můžete nastavit také v panelu globálního nastavení ukládání a postupovat podle pokynů (které mohou zahrnovat pokyny, které vysvětlují, jak smazat stávající flashové soubory cookie (informacena stránce Makromédia), jak zabránit ukládání flashových LSO ve vašem počítači bez vašeho souhlasu, a (pro verze přehrávače Flash Player 8 a pozdější) jak blokovat flashové soubory cookie, které nezasílá provozovatel stránky, na které se v daný okamžik nacházíte).

Vezměte na vědomí, že omezení přijímání flashových souborů cookie v přehrávači Flash může snížit nebo omezit funkčnost některých flashových aplikací, včetně flashových aplikací používaných v souvislosti s našimi službami nebo online obsahem.]

Cílená reklama

Třetí strany mohou do vašeho počítače nebo mobilního zařízení zasílat soubory cookie za účelem zobrazování reklamy prostřednictvím našich Webových stránek. Tyto společnosti mohou informace o vašich návštěvách této a dalších webových stránek použít za účelem zobrazování relevantních reklam na zboží a služby, o které byste mohli mít zájem. Rovněž mohou používat technologie k měření efektivity reklam. Toho mohou dosahovat používáním souborů cookie nebo webových majáků, prostřednictvím nichž shromažďují informace o vašich návštěvách této a dalších webových stránek za účelem zobrazování relevantních reklam na zboží a služby, o které byste mohli mít zájem. Informace shromážděné prostřednictvím tohoto procesu nám ani dalším stranám neumožňují získat vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobně identifikovatelné údaje, pokud se je nerozhodnete poskytnout sami.

Jak mohu kontrolovat používání souborů cookie?

Máte právo rozhodnout se, zda soubory cookie přijmete nebo odmítnete.  Vaši volbu ohledně používání souborů cookie můžete provést kliknutím na příslušný odkaz uvedený v tabulce výše.

Preference přijímání nebo odmítání souborů cookie můžete nastavit nebo upravovat také ve svém webovém prohlížeči. Pokud se rozhodnete soubory cookie odmítnout, můžete naši webovou stránku stále používat, váš přístup k některým funkcím a oblastem naší webové stránky však může být omezen.   Jelikož se způsoby, jakými můžete odmítnout soubory cookie ve webovém prohlížeči, liší prohlížeč od prohlížeče, měli byste si přečíst nápovědu ke svému prohlížeči.

Většina reklamních sítí vám rovněž nabízí možnost odmítnout zasílání cílené reklamy.  Další informace najdete na stránkách http://www.aboutads.info/choices/ nebo http://www.youronlinechoices.com. Další informace o možnostech odhlášení zájmu, které Google nabízí, zobrazíte kliknutím sem.

Jak často bude toto Oznámení o souborech cookie aktualizováno?

Toto Oznámení o souborech cookie můžeme čas od času aktualizovat za účelem reflektování změn námi používaných souborů cookie nebo z jiných provozních, právních nebo regulačních důvodů.  Tuto stránku s Oznámením o souborech cookie proto pravidelně navštěvujte, abyste o našem používání souborů cookie a souvisejících technologií zůstali informováni. 

Datum v horní části tohoto Oznámení o souborech cookie označuje datum jeho poslední aktualizace. 

Kde mohu získat další informace?

Pokud máte ohledně našeho používání souborů cookie nebo dalších technologií jakékoli otázky, kontaktujte nás e-mailem na adrese dataprivacy@dorel.eu.